De WKKGZ (Wet Kwaliteit en Klachten Geschillen Zorg) is ingegaan per 1 januari 2016. Het doel van deze klachtenwet is openheid over en leren van eventuele fouten en zorgvuldige omgang met klachten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van deze wet. In het kort gezegd, regelt de WKKGZ alles op het gebied van uw rechten als cliënt. In het kader hiervan ben ik met mijn praktijk aangesloten bij 4 belangenorganisaties: LVNT, SCAG en RBCZ en TCZ. Hieronder leest u meer over deze instanties.

LVNT

De Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, de LVNT, is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 25 verschillende werkvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt is dat de LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een LVNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording.

Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

Voor informatie over de beroepsvereniging, zie ook: https://www.lvnt.nl/

Voor informatie over het klacht- en tuchtrecht, zie ook: https://www.lvnt.nl/klachten

SCAG

Dit is het centrum voor afhandeling van klachten en geschillen in de complementaire zorg. Hun folder ligt in mijn praktijk maar is ook via deze link in te zien en te downloaden: https://www.scag.nl/media/1085/cli%C3%ABntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf

RBCZ

Deze stichting is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijze (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren va de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijk intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Meer informatie is op deze link te vinden: https://rbcz.nu/index.html

TCZ

TCZ is het Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg. Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Meer informatie is op deze link te vinden: https://www.tcz.nu/over-tcz.html